เรื่องอิทธิพลจากโคโรน่าไวรัสชนิดใหม่ที่มีต่อการจัดส่งออกต่างประเทศ

ขอบคุณที่ใช้ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Life Wonder

ปัจจุบันเรายังคงถูกส่งไปยังบางพื้นที่สำหรับแพ็คเก็ต E นานาชาติและ EMS ที่ใช้ในการจัดส่งในต่างประเทศ
ดังนั้นเราจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณที่ บริษัท ของเราจากภูมิภาคต่อไปนี้หรือสั่งจากพื้นที่ที่ไม่สมส่วน


[ประเทศเป้าหมาย]
แคนาดา
ออสเตรเลีย

นอกจากนี้หากมีการจัดส่งในอนาคตเราจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง