มีชีวิตอยู่ฮีโร่! รายการอักขระของตัวละคร

*รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น